Välja kikarsikte: Vilken förstoring?

selecting-a-rifle-scopeEn av nyckelfrågorna med kikarsikten är förstoringsgraden. Den avgör hur nära målet kommer att upplevas. En förstoringsgrad på 4x innebär till exempel att ditt mål upplevs som 4 gånger närmare än om du tittade på det med blotta ögat. Alltså om en älg var 100 m bort skulle det verka som om den var 25 m bort när du tittade på den i kikarsiktet med 4x förstoring. Nästan alla moderna kikarsikten har variabel förstoringsgrad där den går att variera mellan ett högsta och lägsta värde. Dessa två värden kommer alltid att finnas angivna i kikarsiktets modellbeteckning. På ett kikarsikte med beteckningen 4-16×50 kan du aldrig zooma ut längre än 4x och aldrig zooma in närmare än 16x.

Ett rätt vanligt nybörjarfel är att satsa på överdrivet hög förstoring. I Skandinavien skjuts till exempel de allra flesta älgar på ett avstånd som understiger 100 m och endast cirka 5% skjuts på ett avstånd som överstiger 100 m. På en distans som 100 m bör 6x förstoring vara fullt tillräckligt för att placera ett säkert skott i ett såpass stort mål. Dessutom finns andra nackdelar med hög förstoring. Vid till exempel 16x kommer varje liten skakning att förstärkas och till och med en mindre skakning kan leda till att man helt tappar målet ur sikte. Därför bör man ha stöd när man använder riktigt hög förstöring.

Det är också lätt att målet upplevs som extremt nära (är djuret nära kanske man bara ser päls i siktet) och det kan bli svårt att avgöra om man ligger rätt i målet eller om det finns hundar eller andra djur i närheten av målet. Sådan information är viktig att ha innan man avlossar ett skott.

För att summera lär ett kikarsikte med 6-8x maximal förstoring täcka i princip alla behov för en normal skandinavisk jägare, förutsatt att det även kan zooma ut till lägre förstoring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *